99uu优优娱乐官方网站_99uu优优娱乐官方网站注册_99uu优优娱乐手机版登录

时间:2018-08-30 反义词 我要投稿
 【近义词】:跌价  减价  抑价  落价  降价 【反义词】:特价  减价  降价  提价 【解释】: 特价: tè jià/jiè/jie 1.特别降低的价格。 降价: jiàng/xiáng jià/jiè/jie 降低原来的定价:滞销货物~处理。 提价: tí/dī/dǐ jià/jiè/jie 1.提高价格。 减价: jiǎn jià/jiè/jie 1.亦作"减贾"。  2.降低价格。  3.降低声价。 削价: xiāo/xuē jià/jiè/jie 1. 降低价格。 落价: lu/là jià/jiè/jie (~儿)降价;减价。 跌价: diē jià/jiè/jie 商品价格下降。
99uu娱乐官方网站