99uu优优娱乐官方网站_99uu优优娱乐官方网站注册_99uu优优娱乐手机版登录

时间:2018-09-08 吉他谱 我要投稿
 滴答歌词创意无限演唱:郑明皓词曲:杨沛元编曲:以下是“99uu优优娱乐官方网站_99uu优优娱乐官方网站注册_99uu优优娱乐手机版登录”希望能够帮助的到您!99uu优优娱乐官方网站_99uu优优娱乐官方网站注册_99uu优优娱乐手机版登录 嘀答(雨天主题) - 侃侃 嘀嗒嘀嗒嘀嗒嘀嗒 时针它不停在转动 嘀嗒嘀嗒嘀嗒嘀嗒 小雨她拍打着水花 嘀嗒嘀嗒嘀嗒嘀嗒 是不是还会牵挂他 嘀嗒嘀嗒嘀嗒嘀嗒 有几滴眼泪已落下 嘀嗒嘀嗒嘀嗒嘀嗒 寂寞的夜和谁说话 嘀嗒嘀嗒嘀嗒嘀嗒 伤心的泪儿谁来擦 嘀嗒嘀嗒嘀嗒嘀嗒 整理好心情再出发 嘀嗒嘀嗒嘀嗒嘀嗒 还会有人把你牵挂 嘀嗒嘀嗒嘀嗒嘀嗒 寂寞的夜和谁说话 嘀嗒嘀嗒嘀嗒嘀嗒 伤心的泪儿谁来擦 嘀嗒嘀嗒嘀嗒嘀嗒 整理好心情再出发 嘀嗒嘀嗒嘀嗒嘀嗒 还会有人把你牵挂
99uu娱乐官方网站